<div align="center"> <h1>Gorzowski Klub Piłki Wodnej 59</h1> <h3>Oficjalna Strona Internetowa GKPW-59</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.visualart.pl/visualart.pilka" rel="nofollow">http://www.visualart.pl/visualart.pilka</a></p> </div>